შტრიხკოდები

 
შტრიხკოდი არის პროდუქციის ავტომატური იდენტიფიკაციის საშუალება, რომელიც მარტივად წყვეტს მარაგების მართვასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და მნიშვნელოვნად უადვილებს საქმიანობას მეწარმეებსა და დისტრიბუტორებს.

შავი ხაზებისა და მათ შორის არსებული სივრცეების მრავალფეროვან კომბინაციას კონკრეტული ციფრები შეესაბამება, რომელთა ერთობლიობა ქმნის უნიკალურ ნომერს. სწორედ ამ ნომრით ხდება პროდუქციის იდენტიფიკაცია.

 

 

GS1 სისტემაში გამოიყენება შემდეგი სახის შტრიხკოდები:

 

 EAN/UPC

 ერთგანზომილებიანი შტრიხკოდები, რომლებიც გამოიყენება სავაჭრო ქსელში 

დაწვრილებით იხილეთ>

 

 DataBar

 კომპაქტური ერთგანზომილებიანი შტრიხკოდი, რომელსაც დამატებითი მონაცემების ტარება შეუძლია 

დაწვრილებით იხილეთ>

 

 ერთგანზომილებიანი შტრიხკოდები სადისტრიბუციო ქსელისთვის

 შტრიხკოდების სახეობები რომლებიც მხოლოდ ლოჯისტიკური დანიშნულებით გამოიყენება 

დაწვრილებით იხილეთ>

 

 ორგანზომილებიანი შტრიხკოდები

 შტრიხკოდები რომლებსაც დიდი მოცულობის ინფორმაციის ტარება შეუძლია  

დაწვრილებით იხილეთ>